I løpet av de siste par årene har Melhus kommune jobbet for å skape forståelse for sammenhengen mellom helse, miljø, klima og livsstil. Prosjektets hovedmål har vært å styrke innsikten og respekten for naturens kretsløp, og skape oppslutning om en miljø- og klimavennlig adferd som sikrer fremtidig livsgrunnlag og matproduksjon.

Folkeopplysning
Man har jobbet ut fra et ønske om å styrke hele befolkningens kunnskap om hvorfor natur-, miljø- og klimaproblemer oppstår, men skoler og barnehager har vært prioriterte målgrupper. Nesten halvparten av formidlingen har vært utebasert, og denne kombinasjonen av teori og praksis har vært en viktig suksessfaktor.
For kommunens del har prosjektet også bidratt til økt kunnskap om allemannsretten, samt kommunale mål og nasjonalt lovverk som ligger til grunn for kommunens forvaltnings- og myndighetsrolle. Klima, miljø og livsstil har fått svært gode tilbakemeldinger, og det er ønske om at erfaringene og arbeidsmetodene fra prosjektet blir videreført i kommunen.

Du finner en rekke artikler om prosjekter her på våre nettsider!