Det betyr at du heretter må ta kontakt med Skatteetaten når du har spørsmål som tidligere gikk til kemnerkontoret.  

Hva betyr dette for meg?

Skal du kontakte kemnerkontoret må du fra 1. november ta direkte kontakt med Skatteetaten.

De overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene, som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Hvordan kan jeg kontakte Skatteetaten?

Det er ulike måter å komme i kontakt med Skatteetaten på. Du kan sende inn skjema elektronisk, chatte med dem eller ringe. Informasjon om dette finner du på www.skatteetaten.no.
Vær obs på at dersom du ønsker å møte opp på et skattekontor og snakke med noen, må du bestille time på forhånd.

Det er ikke mulig å sende e-post til Skattetetaten. Hvis du ønsker å sende en skriftlig henvendelse må du bruke Altinn.

Vil du sende inn skjema eller brev skriftlig? 
Postadressen er: Skatteetaten, Postboks 9200 GRØNLAND, 0134 OSLO

Hva kan jeg gjøre selv?

Du kan løse mye på egenhånd på Skattetetatens nettsider, blant annet:
  • Endre skattekort/forskuddsskatt
  • Endre bankkontonummer for utbetaling av til gode skatt
  • Spørsmål om skatteoppgjøret
  • Folkeregisteret (flytting, ekteskap, navneendring osv.)

Jeg vil reservere meg mot digital kommunikasjon

Dersom du ønsker å motta brev fra skatteetaten (og andre offentlige instanser) på papir, kan du reservere deg mot elektronisk kommunikasjon. Dette må du gjøre på hjemmesiden til Difi. Du trenger ikke logge deg inn for å gjøre dette.

Ønsker du hjelp til å reservere deg, kan du ringe telefonnummer 800 30 300.

Jeg vil vite mer om bakgrunnen for vedtaket

Vedtaket ble fattet i statsbudsjettet for 2020, jf. Innst. 5 S (2019-2020) og Innst. 4 L (2019-2020). 

Stortingets vedtak innebærer at den kommunale skatteinnkrevingen, føring av skatteregnskapet og arbeidsgiverkontrollen legges til Skatteetaten. De vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter i Norge.

Avgjørelsen betyr at de 227 kemnerkontorene vi har i dag forsvinner, og kemnerfunksjonen vil ivaretas av 56 skattekontor over hele landet.  De vil da utføre alle oppgavene som kemnerkontorene har i dag.

På regjeringen.no finner du mer informasjon om bakgrunnen for vedtaket og prosessen.