Tida flyr fort, og mye rundt oss er i forandring. Det er et tankekors at aldri har utviklingen skjedd så fort som nå – og sannsynligvis vil den aldri gå saktere. Det er krevende for alle å henge med i vår tid, og det gjelder ikke minst for en kommune som skal levere gode tjenester til innbyggerne. I Melhus kommune er vi i full gang med å rigge oss for framtida, og det har vi tenkt å fortsette med. Det skjer veldig mye i kommunen for tida, og det vil føre for langt å ramse opp alt her.

Nå går vi inn i siste år i denne valgperioden, og det blir snart på tide å oppsummere. Mange var spente da Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig folkeparti valgte å samarbeide i Melhus – inkludert oss selv. Og samarbeidet har gått over all forventning! Samarbeidet oss i mellom er bygget på tillit, så selv om de grunnleggende ideologiene er forskjellige så har personkjemien og åpenheten vært nøkkelen til at vi har lykkes med det vi har satt oss fore.

Naturligvis har det vært saker det har vært uenighet om. Men det skal det være, og det vil det alltid være. De gode løsningene finnes gjennom involvering, diskusjoner og forankring. Og vi har hele tida vært enige om at vi skal gjennomføre en grundig saksbehandling i alle saker, vi skal ha kontroll på økonomien, og vi skal ta den tida som er nødvendig for å la lokaldemokratiet fungere. Det har vært saker der vi måtte ta en ekstra runde, og spesielt i store saker har det vært viktig for oss å få til brede flertall som kan stå seg gjennom flere perioder.

Jeg vil også benytte anledningen til å gi ros til representantene for opposisjonen i Melhus. De har hatt en svært viktig rolle i utformingen av de endelige vedtakene, for det er ikke sånn at flertallet bør trumpe gjennom sin mening uansett. Som sagt: de gode løsningene kommer fram gjennom konstruktive diskusjoner.

Så selv om vi har utfordringer: ting er på stell i Melhus kommune. De tilbakemeldingene vi har fått bekrefter dette. Men det er fortsatt oppgaver som må løses, utviklingen stopper ikke opp, og vi kommer aldri helt i mål. Vi er stolte av kommunen vår, men vi skal aldri tro at vi ikke kan få den enda bedre!

Neste høst er det kommunevalg, og da er det Melhus’ innbyggere som skal avgjøre kommunestyrets sammensetning. Ennå er det for tidlig å spå hvordan det vil gå. De fleste partier er ennå ikke ferdig med sine valglister, og etter det skal innbyggerne gjennom valg si hvem de ønsker inn i kommunestyret. Det er for tidlig å si hvilke samarbeidskonstellasjoner vi får i neste periode, men jeg håper det fortsatt skal være sånn at grundighet og redelighet skal være de styrende prinsipper for kommunen. Som folkevalgte er vi helt avhengige av å ha tillit fra innbyggerne.

Jeg vil ønske innbyggere, ansatte og lokalpolitikere i Melhus kommune ei riktig god jul!

Bilde av ordfører Gunnar Krogstad med nisselue

Gunnar Krogstad

ordfører