Det har vært et innholdsrikt år, med mange store saker. Både politisk og administrativt jobber vi hver dag for å gi gode tjenester til innbyggere og næringsliv i kommunen, og vi har sterkt fokus på å ruste oss for framtida. I året som har gått har kommunestyret behandlet 101 saker, formannskapet 165, og komiteene har behandlet til sammen 153 saker. Det er gjort mange gode vedtak, og vi forsøker hele tiden å se framover.

For én ting er sikkert: framtida, den kommer! Ting skjer fort i våre dager, og vi vet ikke hvordan verden er om 5, 10, 20 år. Vi vet at mye blir annerledes, og vi må forsøke å forberede oss som best vi kan. Mye tyder på at de gyldne åra for kommunenorge er over, og det betyr at vi må arbeide smartere i tiden framover.

Digitalisering er et ord som brukes ofte i våre dager. Forhåpentligvis vil det om ikke så altfor lang tid være mulig å levere en byggesøknad på nettet, og få den godkjent omtrent umiddelbart, dersom alt er i orden. Dermed frigjøres saksbehandlerne til å ta seg av de mer utfordrende sakene.

Videre vil det være mulig å mestre hverdagen mye bedre ved at vi i økende grad tar i bruk velferdsteknologi som medisindispensere, fallalarmer, automatiske varslingssystemer, osv. Innbyggere i alle aldre skal føle seg trygge, og i året som har gått har vi tatt mange grep for at eldre skal få bo lenger i sitt eget hjem.

Av store saker ellers kan nevnes områdeplaner for Ler og Melhus, ny Gimse skole, utbygging av mobildekning, signering av Trøndersk Matmanifest, samarbeid med nabokommuner om felles utfordringer, og ikke minst arbeidet med å få satt i gang bygging av ny E6 gjennom hele kommunen. Vi vil følge opp alle disse – og flere til! Vi ser fram til nye utfordringer i 2018, og nye prosesser og vedtak som fører Melhus kommune inn i fremtiden.

Det er både interessant, givende og meningsfullt å være ordfører i Melhus. Det er «artig» - selv om det kan være noen vanskelige saker og uenighet om vegvalg, så føles det bra å kunne være med på å forme en bedre hverdag for kommunens 16.330 innbyggere.

Jeg vil også benytte denne anledningen til å takke alle for et godt samarbeid i året som har gått. Både innbyggere, næringsliv, folkevalgte og ansatte er med og bidrar til en positiv utvikling i kommunen. Spesielt vil jeg gi honnør til kommunens ca. 1400 ansatte, som hver dag gjør en fantastisk jobb for at Melhus skal være den gode kommunen vi alle ønsker.

God jul og godt nytt år alle sammen!

Gunnar Krogstad

 

Illustrasjonsfoto: Pixabay/Geralt