God jul og godt nytt år!

Nok et år er i ferd med å gå over i historiebøkene. I skrivende stund er det solsnu, og vi kan se fram mot lysere dager. Og også på ordførerkontoret ser vi framover, og vi vil fortsette arbeidet med å gjøre Melhus til en enda bedre kommune.

En ordførers hverdag er mangfoldig og interessant. Noe av det hyggeligste er å treffe folk i en mer uformell sammenheng. Særlig setter jeg pris på å treffe barn og unge, enten det er på en skole, i en barnehage eller andre steder. Av høydepunkter i året som har gått vil jeg nevne åpningen av Flå skole, og jubileene på Brekkåsen og Gimse. Det er fristende å vurdere disse begivenhetene opp imot deltakelsen på hagefesten i forbindelse med Kongeparets signingsjubileum. Det skal jeg ikke gjøre, da jeg er redd en slik sammenlikning fort kan ende opp i en majestetsfornærmelse…

Sammen med varaordfører og rådmann var vi på besøk til alle virksomhetene i kommunen i løpet av 2016. Vi fikk lære mye av den runden. Arbeidet med å rigge organisasjonen for framtida er godt i gang, og det vil vi fortsette med framover. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å berømme rådmann, ledere, tillitsvalgte og ansatte i kommunen for den innsatsen som legges ned i dette arbeidet!

Det er nok av utfordringer å ta tak i. Vi må tenke langsiktig, og forvalte kommunens økonomi på en slik måte at vi kan møte framtida. Det betyr at vi må ta noen tøffe valg framover, fordi det er den jobben vi er satt til av kommunens innbyggere. Det er sjelden at alle er fornøyd med de vedtakene vi gjør. I jobben som lokalpolitiker får man ofte erfare hvor mye sannhet det ligger i ordene til Ivar Aasen: «Til lags åt alle kan ingen gjera». Men da er det desto mer hyggelig å høre at de fleste er fornøyd med måten kommunen drives på.

Det fører for langt å trekke fram alt som har hendt og alt vi skal ta for oss framover. I Melhus har vi en solid basis for å tilby gode tjenester også i framtida. Dette skal vi ta godt vare på, og forvalte på beste måte.

I det store og hele har vi det svært godt her hjemme. Men verden er stor. Samtidig som vi forbereder oss til en tradisjonell og hyggelig julefeiring, får vi inn rapporter fra Syria og de fryktelige hendelsene i Aleppo. Jeg synes det var svært gledelig at et enstemmig kommunestyre i Melhus på årets siste møte sa ja til å gi kr. 100.000,- til nødhjelp i Syria. Selv om vi har utfordringer her, betyr ikke det at vi lukker øynene for verden omkring oss.

Jeg vil ønske alle innbyggere og ansatte i Melhus kommune ei riktig god jul, og et godt og framgangsrikt nytt år!

Gunnar Krogstad