Kontaktinformasjon

Telefon ekspedisjonen: 72 85 82 40

Hjemmesiden er under revidering. 

Besøksadresse: Melhus rådhus, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus, inngang D, 2. etasje.
Oversikt over ansatte ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Vi tilbyr individuell oppfølging for gravide og deres partnere i svangerskap og barseltid i forhold til:

  • Helseundersøkelser
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Fysisk og psykisk helse
  • Amming
  • Fødsel
  • Barseltid

Vi tar svangerskapsrelaterte blodprøver. Alle tilbys henvisning til ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved St. Olavs Hospital i Trondheim. I henhold til Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen er det anbefalt oppfølging i svangerskapsuke 24 – 28 – 32 – 36 – 38 - 40. Ved behov vil man få tettere oppfølging.

Detaljert oversikt over svangerskapsomsorg i Melhus
Du kan lese mer om de ulike konsultasjonene på helsenorge.no

Førstegangsforeldre får tilbud om fødselsforberedende kurs. I løpet av de første dagene etter hjemkomst fra barsel tilbyr jordmor også hjemmebesøk til førstegangsforeldre og nybakte foreldre hvor det vurderes som nyttig.

Aktuelle brosjyrer fra helsenorge.no:
Gravid
Røyking, snus og graviditet
Trening som gravid og etter fødselen
Fødsel
Etter fødsel

Andre aktuelle lenker

 

Illustrasjonsfoto: freedigitalphotos.net / phaendin