Gjeldende forskrift om jakt- og fangsttider ble fastsatt i Miljødirektoratet 25. januar 2017.
Les forskriften på lovdata.no.