Interessekartlegging: 1000 kroner per time (gratis for innbyggere i Melhus kommune). Tjenesten innbefatter en utprøving av utstyr og sanserom etter Melhus sansesenter sin faglige ledelse. Tilbudet journalføres, men rapport er ikke inkludert i prisen. Det anbefales derfor å ha med fagpersoner (for eksempel ergoterapeut) under interessekartleggingen for en faglig tilnærming i det videre faglige arbeidet etter interessekartleggingen. 

Ekskursjoner: 100 kr per time for elever og studenter. 150 kr per time for øvrige fagpersoner. Tjenesten inneberer en omvisning og utprøving av sanserom og utstyr i Melhus sansesenter. 

Kurs: Vi har lang erfaring med kurs (forelesning) om tema som er relatert til faglig arbeid i sanserom, som foreksempel; muligheter og begrensninger i fysiske omgivelser, sanseperspektiv i utvikling, emosjonell og kroppslig regulering (følelser og energinivå). Pris etter avtale (gratis for barnehager og skoler i Melhus kommune). Eventuelle reise- og oppholdsutgifter dekkes av oppdragsgiver. 

Konsultasjon: Vi har lang erfaring og dybdekunnskap i innredning av sanserom. 1000 kr per time. Eventuelle reise- og oppholdsutgifter dekkes av oppdragsgiver.