Interessekartlegging:

1000 kroner per time. Tjenesten innbefatter en utprøving av utstyr og sanserom etter Melhus sansesenter sin faglige ledelse. Tilbudet journalføres, men rapport er ikke inkludert i prisen. Det anbefales derfor å ha med fagpersoner (for eksempel ergoterapeut) under interessekartleggingen for en faglig tilnærming i det videre faglige arbeidet etter interessekartleggingen. 

Ekskursjoner: 

Pris etter gruppestørrelse: 500 kr per time for 1-3 fagpersoner. 1000 kr per time for 4-10 fagpersoner. 1500 kr for 11-15 personer. Tjenesten innebærer en omvisning, informasjon om produkter og utprøving av sanserom og utstyr i Melhus sansesenter. 

Kurs:

Vi har lang erfaring med å holde kurs til fagpersoner som er knyttet til innredning og bruk av det fysiske miljøet og regulering (emosjoner og energinivå). Dette kan for eksempel være muligheter i sanserom, kropp- og sansningsperspektiv i utvikling og livsmestring. Pris etter avtale. Eventuelle reise- og oppholdsutgifter dekkes av oppdragsgiver.