De to samlingene (med lenker til påmelding): 

Markedshager i Norge er arrangør av samlingene. 

Disse samlingene er ment for både de som allerede driver med grønnproduksjon, og de som vurderer å starte opp.