Nå kan du søke opp inntektsopplysninger om deg selv på Altinn.no. Når du har logget inn i Altinn, kan du søke opp et skjema under arkfanen Skjema og tjenester som heter Mine inntekter og arbeidsforhold – bestilling. Skjemaet har skjemanummer A08. Send inn bestillingsskjemaet, og du vil motta skjemaet med inntektsopplysningene i Min-meldingsboks. Har du flere arbeidsgivere, kommer opplysningene fra alle arbeidsgiverne opp i samme skjema. Dersom du finner noe som er feil, må du kontakte arbeidsgiver.