Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med link til web-spørreskjema.

Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg fremover.

Vår samarbeidspartner, Respons Analyse, har ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Respons Analyse vil trekke ut to vinner av gavekort på 500 kroner blant deltakerne i kommunen. Respons Analyse vil sikre alle deltakeres anonymitet.