Inn-på-tunet (IPT)-verkstedet er for  IPT-tilbydere, kommende IPT-tilbydere og andre interesserte.

Her kan du laste ned Fylkesmannens invitasjon.