Musikkrommet i Melhus Sansesenter
Bildet viser musikkrommet som er et populært rom for musikalsk utfoldelse. I tillegg kan barna få erfaringer med hvordan musikk kan virke inn på følelser. Hva liker jeg?

Mestrende barn - Melhusmodellen

Melhus Sansesenter er med i et prosjekt sammen med Psykisk helsetjeneste og Pp tjenesten i Melhus kommune. Dette innebærer at det for høsthalvåret vil være to grupper med barn i
8 - 12 års alderen som får et gruppetilbud i lokalene til Melhus Sansesenter. Gruppetilbudet er basert på Mestrende barn, les mer her: https://www.ntnu.no/rkbu/mestrendebarn 
I tillegg til de kognitive strategiene som barna får gjennom programmet, så vil de få erfaringer med kropp og fysisk miljø som et supplement. Erfaringer viser at sanserommene i Melhus bidrar i endring av humør (følelsesregulering), ro, avslapning og velvære.
Vi vil dermed høste erfaringer i prosjektfasen, og sammen finne Melhusmodellen for Mestrende barn!

Melhus Sansesenters bidrag under Nordisk konferanse

Personalet fra Melhus Sansesenter var medarrangører og kursholdere under den nordiske konferansen, våren 2019.
Tema: Sansenes betydning for livsmestring og utvikling.

Last ned programmet her: Kursinvitasjon Nordisk konferanse i Sansestimulering.pdf

Informasjonsbrosjyre om interessekartlegging

Les mer om interessekartlegging i Melhus Sansesenter: Brosjyre interessekartlegging.pdf