Personalet fra Melhus Sansesenter med bidrag på Nordisk konferanse i Sansestimulering

Om konferansen: tilbydde spisskompetanse innenfor sansene våre, betydningen av det fysiske miljøet, samt perspektiver på livsmestring, helsefremming og samspill.
Tema: Sansenes betydning for livsmestring og utvikling. 

Last ned programmet her: Kursinvitasjon Nordisk konferanse i Sansestimulering.pdf

Informasjonsbrosjyre om interessekartlegging

Les mer om interessekartlegging i Melhus Sansesenter: Brosjyre interessekartlegging.pdf

Informasjonsbrosjyre - bli kjent med barnet ditt i sansesenteret

Les mer om hvordan du kan bli mer kjent med barnet ditt i Melhus Sansesenter: Informasjonsskriv om små barn i Melhus Sansesenter.pdf