Dette er et åpent møte for entreprenører, byggherrer og andre aktuelle aktører.

Når? 29.10.2018 kl. 12:00-14:00
Hvor? Kommunestyresalen, rådhuset
NB! Påmeldingsfrist 26.10.2018 kl. 12:00 til jonas.saether@melhus.kommune.no.

Digweb er utviklet av Sweco, og skal bidra til at det blir enklere å søke om gravemelding og arbeidsvarsling på kommunal veg i Melhus kommune. Systemet vil også bidra til at det blir enklere for kommunen å saksbehandle og følge opp tjenesten.

På hjemmesidene til Melhus kommune vil det etter hvert komme en link til portalen, hvor man blir tatt gjennom gravemeldingen steg for steg. Mer info vil bli gitt på møtet. Den nye gravemeldingstjenesten har forventet lansering 1. november. En innkjøringsperiode må påregnes.

Agenda for møtet:

  • Innledning
  • Entreprenørportal – Praktisk eksempel på hvordan man lager og sender inn søknad
  • Pause
  • Saksbehandler – Behandle søknader
  • Ferdigmelding