Dette er informasjon fra AtB.

Slik reiser du

Når du skal reise i, eller til og fra Melhus, kan du bruke regionlinjer. For å reise kollektivt til og fra holdeplass kan du bestille fleksibel transport. I tillegg kan du reise med skolelinjer som også fungerer som lokallinjer. Skolelinjer og fleksibel transport kan benyttes av alle.

Fleksibel transport

For å reise kollektivt til og fra kan du bestille fleksibel transport. Billettprisen er den samme for buss og fleksibel transport. Fleksibel transport er åpen for alle reisende. Bestill fleksibel transport på telefon 02867. Les mer om soner og annen informasjon om fleksibel transport på atb.no.

Dette blir nytt fra 7. august

  • Linje 440 blir linje 340 Trondheim - Støren.
  • Linje 340 blir linje 440 (Trondheim -) Støren - Røros.
  • Flere avganger på linje 340 på hverdager og helg. Endring i avgangstider.
  • Fleksibel transport til og fra Melhus skysstasjon på hverdager og lørdag som et supplement til linje 504 Melhus - Hølonda.

Nye busser

I august kommer nye og komfortable busser på alle linjer. Mange av bussene får sanntidsskjerm som viser neste holdeplass, i tillegg til annonsering over høyttaler om bord.

Ny app AtB

Appen AtB er utviklet spesielt for reisende i Trøndelag og skal etter hvert dekke alle behov du måtte ha som reisende. AtB Reise vil avsluttes 1. juli og erstattes av appen AtB for reiseplanlegging. På sikt vil den også erstatte AtB Mobillett for billettkjøp. Du vil med andre ord få alt du trenger til å planlegge og gjennomføre en reise i én og samme app. Les mer på atb.no/AtB-app eller kontakt oss på tlf. 02820.