Vaksinering redder liv, gir færre sykehusinnleggelser og beskytter mot komplikasjoner og varig svekket helse. Dette er en enkel og effektiv måte å beskytte både seg selv og andre på.

Hvem bør vaksinere seg?

Nærmere 1,6 millioner mennesker i Norge tilhører gruppen med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensaviruset endrer seg hele tiden, og personer i risikogruppene bør derfor ta vaksine mot sesonginfluensa hvert år.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Du kan lese mer om influensavaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets hjemmesider.