Kunngjøringen gjelder utbygging for området Mosløkkja boligfelt på Lundamo, reguleringsplan vedtatt i kommunestyret 20.1.2015 med planidentifikasjon 2013014. Siste revisjon av reguleringsbestemmelser er vedtatt i formannskapet 27.2.2018. Avtalen skal sikre effektiv gjennomføring og forutsigbarhet for alle parter i forbindelse med utbygging av området, og i den forbindelse regulere partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre.

 

Les utbyggingsavtalen for Mosløkkja boligfelt her.