Her er noen enkle tiltak:

  • Sett på varme i kjellere, fjøs og steder der vanninntak er utsatt for frost.
  • Koble fra hageslangen og tapp ut vann i ledninger som kan fryse.
  • Skru opp temperaturen i kjelleren, og sørg for å hindre kald trekk.
  •  Ikke la temperaturen bli lavere enn 10 °C i hus som står tomme.

Se flere tips i disse brosjyrene fra SINTEF Byggforsk:
Frost skader - Omtenksomhet skader ikke
Unngå frostskader

Har rørene frosset kan det være lurt å sjekke om vannmåleren går som normalt etter at det er gjennomført tiltak.