Tilsynet var meldt på forhånd, og omfattet avdelingene Idrettsveien, Kregnesbu og Nedre Melhus hjemmesykepleie.

Hensikten var både å kontrollere og bidra til at disse arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge forekomsten av vold og trusler. Resultatet ble en foreløpig tilsynsrapport, med varsel om pålegg på tre områder:

  • kartlegging og risikovurdering av arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstakere blir utsatt for vold og trussel om vold.
  • rutiner for hvordan vold, trusler og andre uheldige belastninger skal forebygges, meldes, håndteres og følges opp.
  • sikre nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner.


Melhus kommune tar slike tilbakemeldinger på alvor, og vil følge Arbeidstilsynets pålegg for å forebygge vold og trusler på sine enheter.
Endelig rapport vil komme i midten av januar 2018.

Illustrasjonsfoto: Pixabay/Free-Photos