Opprinnelig frist var satt til 2. januar. 
Dersom innrapportering ikke skjer innen ny frist, og kommunen må utføre kontroll av vannmåler, vil det bli påløpe gebyr.

Her kan du lese mer om vannmåleravlesning og innmelding av målerstand.