Skal du søke om permanent oppholdstillatelse?
Endringene gjelder fra 17.12.2016:
- Du må ha bestått en prøve i muntlig norsk på minimum nivå A1.
- Du må ha bestått prøve i samfunnskunnskap på valgfritt språk

Skal du søke om statsborgerskap i Norge?
Nye krav som gjelder fra 01.01.2017:
- Du må ha gjennomført godkjent norskopplæring.
- Du må ha bestått en prøve i muntlig norsk på minimum nivå A2.
- Du må ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk eller statsborgerprøven.

Du finner mer informasjon her:
UDI
- Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)
Statsborgerloven

Melhus kommune avholder norskprøver, samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve for de som har behov for dette.
-
Norskprøvene avholdes to ganger i året, rundt månedsskiftet mai/juni, og rundt månedsskiftet november/desember.
- Samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve avholdes tre ganger i året, etter behov.

Du kan lese mer om innholdet i og nivået på prøvene her.  

Vil du ha mer informasjon om prøvene, eller hvis du ønsker å ta en prøve, ta kontakt med Melhus voksenopplæring på  e-post eller telefon 951 36 789.

Prøvedatoer:
- Norskprøver: uke 22, 2017.
- Samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve: 28.april 2017.