Avtalen om fredskorpsutveksling innebærer at totalt seks arbeidstakere fra Melhus over en treårsperiode får muligheten til å jobbe i Taveta (to deltakere per år).
Les mer om fredskorpsutvekslingen

Søk på stillingen.
Det settes krav til helse/sosialfaglig utdanning!

Utvekslingen starter med forberedelseskurs i regi av Fredskorpset, hvor målet er å forberede arbeidstakeren på å leve ett år i en annen kultur. Deretter er det arbeid innenfor helsetjenesten i Taveta i ca. 11 måneder. Utvekslingen avsluttes med en måneds etterarbeid i Melhus, hvor kunnskap og jobberfaringer skal spres til aktuelle målgrupper.