Aktiv bruk av nærmiljøet

 • Vi har flott beliggenhet i utkanten av skogsområdet på Gimse. Her har vi trær og flora, varierende terreng og dyreliv rett utenfor døra.

 • Vi har et fantastisk flott turområde med forskjellige stier i varierende terreng, som gir ulike utfordringer fra de minste barna til de største førskolebarna.

 • Vi bruker naturen som lekeplass og alle muligheter den gir oss til fysisk aktivitet og lek.

 • Vi har asfaltert sykkelsti midt i skogen med passe utfordringer til både små og store. De som behersker sykkel godt kan søke utfordringer i skogstiene rundt området..

 • Vi har også en egen fotballbane som gir oss store muligheter til ulike aktiviteter med barna.

 • Vi har gangavstand til skoler og barnehager vi kan gå på besøk til.

 • Vi har fast tradisjon med å ha kulturprosjekt med Trøndertun folkehøyskole. Her er det elever fra musikk og danselinjen som kommer og har prosjekt sammen med oss.

 • Fast villmarks-uke med lavvo, jakt, rype, fisk, indianer lek og bueskyting for naturavdelingen.

 

Ut på tur          Villmarksuke          Tur i skogen

 

Aldersinndelte avdelinger

For å sikre barns progresjon har vi, i så stor grad som mulig, aldersinndelte avdelinger (se modell under).

Progresjon alder

 • Vi har 3 separate småbarnsavdelinger med 9 barn fra 1-3 år med 3 voksne.

 • To avdelinger med 3-4 åringer

 • To naturavdelinger for 4-5 åringer

Felles undring                Lek på Tambartun kompetansesenter