Planforslaget finner du her.

Områdeplanen ligger nå ute til offentlig ettersyn, og i den forbindelse arrangerer vi folkemøte.

Det skjer torsdag 13. desember klokka 18 i kinosalen på Melhus rådhus.Her får dere informasjon om planforslaget, og det blir muligheter for å stille spørsmål.

Agenda for folkemøtet: 
18.00 - Velkommen ved ordfører
18.15 - Presentasjon områdeplan – en oversikt
19.00 - Presentasjoner: Melhustorget og Melhustunet
19.20 - Pause, lett servering
19.40 - Presentasjoner: Melhusbanken og Gimsøya (TOBB)
20.00 - Innspill og spørsmål
20.25 - Oppsummering