Telefon 72 85 82 01

 

Dette kan PP-tjenesten bidra med: 

- Individrettet arbeid i forhold til henviste saker innebærer en utredning i forhold til lærevansker eller andre forhold som er av betydning for opplæringssituasjonen. 

- Systemrettet arbeid i skoler innebærer kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Det innebærer å bidra til kompetanseutvikling for skolens personale, samt bidra til utvikling av skolen som organisasjon. Primært i forhold til de elevene som har spesielle behov.

- Systemrettet arbeid i barnehagen innebærer også kompetanseutvikling av barnehagens personale, samt organisasjonsutvikling, dvs hensiktsmessig organisering i forhold til barn med spesielle behov.

- Logopedisk behandling for barn i alderen 0-16 år.

- Alle skoler, barnehager og henviste saker har fast kontaktperson.

- PP-tjenesten har faste dager på skoler og barnehager hvor vi bidrar med vår kompetanse. Vi deltar i drøftinger angående bekymringssaker, gir råd og veiledning både i henviste saker og i systemrettede saker.

- Foreldre/foresatte eller eleven selv når denne er over 15 år, kan kontakte PP-tjenesten direkte eller gjennom barnehagen/skolen.

- Henvisningsskjema får du ved å kontakte oss, barnehagen eller skolen