HPV-vaksine til kvinner

Kvinner født i 1991 eller senere har fra 1. november 2016 tilbud om gratis HPV-vaksine. For å benytte seg av tilbudet må vaksinasjon starte senest desember 2018. 

Vaksinasjonen består av tre doser. Den siste må være tatt innen 1. juli 2019. Jenter født i perioden 1991 til 1996, som ennå ikke har fått vaksinen, kan kontakte Melhus Familiesenter eller Helsestasjon for ungdom for å avtale tid; telefon 72 85 82 40.

HPV-vaksine hos skolebarn har vært et tilbud til alle jenter på 7. trinn siden høsten 2009.  Fra høsten 2018 vil også guttene få tilbud om vaksinen. Jenter og gutter får da lik mulighet til å beskytte seg mot kreft som skyldes HPV-virus. Vaksinen gis som to doser med minst seks måneders mellomrom.

Elevene vil få mer informasjon fra skolehelsetjenesten i løpet av august 2018.

Du finner utfyllende informasjon om vaksinen både hos Folkehelseinstituttet og Direktoratet for e-helse.

HPV-vaksine til gutter

I september 2018 tilbys alle gutter i 7.klasse i Melhusskolene vaksine mot HPV (humant papillomavirus).

HPV vaksinen har vært et tilbud til jenter i 7.klassetrinn siden 2009/2010. Fra høsten 2018 får også alle gutter tilbud om samme vaksine. Helsesøstrene ved skolene i Melhus kommune starter arbeidet allerede i september. Dette gir lik mulighet for gutter og jenter til å beskytte seg mot kreft som skyldes HPV. Den vanligste kreftformen som skyldes HPV-virus hos menn er kreft i endetarm, munn og svelg, samt på penis hos menn.

Les mer om vaksinen på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet.

Kontaktperson

Fagleder Jorunn Lervik, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Mobilnummer: 416 69 375

E-post: jorunn.lervik@melhus.kommune.no

 

Illustrasjonsfoto: Freepik.com/century_love