Elevrådet ved skolen arrangerer årlig en solidaritetsjogg med en frivillig startkontingent. Jaya har vært til stede ved mange av solidaritetsjoggene. Vår kjære «bestefar» i India har gått bort, men vi vil fortsette vårt samarbeid med Jagriti Vihara også i årene som kommer.

Torgeir Gunleiksrud er vår Jagritikontakt. Han deltar ved joggen hvert år.

Trond Berg – medlem i Jagritis Venner og til daglig fotograf i NRK, besøker skolen ca annen hvert år i forbindelse med joggen. Han viser bilder og forteller om Jaya og hans prosjekt i en alltime i forbindelse med solidaritetsjoggen. Ikke minst forteller han om hvordan det er å være barn i India, og hva pengene vi samler inn blir brukt til. Andre gjester ved joggen er ordfører, varaordfører og lokalavisene.

Hvorfor er dette en suksessfaktor ved Høyeggen skole:

  • Elevene har et eierforhold til prosjektet da de gjennom god informasjon og opplæring får et godt innblikk i hvordan våre venner i India lever, og hvilket skoletilbud vi er med på å gi dem.
  • Torgeir og Trond som oppdaterer oss med bilder og informasjon. At samtlige kroner som er samlet inn blir satt direkte inn på Jagriti Viharas konto. Pengene går i hovedsak til lønn til lærere, som arbeider i lange perioder uten betaling. Ikke en krone går bort i administrasjon! Alt kommer frem!