Det nye er at skolehelsetjenesten og lærerne på skolen jobber sammen i mye større grad enn det som har vært vanlig. De jobber ut fra en konkret plan for det psykososiale arbeidet i skolen. Samarbeidet mellom lærerne og helsesøstrene skal være tett. Dette tror de vil gi gode resultater.

- Vi tror dette vil synliggjøre dette området. Og vi skal måle hvilken effekt det har, sier Jorunn Lervik som er fagleder for helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Melhus kommune. 

Dette sier elevene

Lervik forteller at de involverer foreldre i stor grad, og ønsker å ha dem med på laget. Og ikke minst: Barna er med. De har et eget brukerpanel med barn fra Høyeggen skole. De har nå nylig hatt et møte, hvor barna kom med sine innspill. 

- De forteller at de ønsker at lærerne er til stede i friminuttene og under måltidene. Og de ønsker at lærerne spør konkret om de har noen å leke med, forteller Lervik. 

Lokale forhold

Hun forteller at de jobber ut fra det som er situasjonen og utfordringsbildet på den enkelte skolen, dermed skal det bli godt tilpasset de lokale forholdene. 

Her er noen konkrete områder de jobber med på Høyeggen skole: 

• Måltidsrutiner

• Søvn

• Kroppspress

• Håndhygiene

• Foreldreinvolvering

• Fysisk aktivitet

Godt mottatt

Både lærerne og helsesøstrene er positive til samarbeidet, og prosjektet har også blitt godt tatt imot av lederne ved andre skoler og barnehager i kommunen. 

Målet er at denne måten å jobbe på skal tas i bruk på alle skoler og barnehager i kommunen. Pilotprosjektet på Høyeggen skal vare i to år, og varer ut 2019. 

 

Bilde hentet fra Pixabay