Valgstyret må ha søknaden i hende innen tirsdag 5. september
Søknaden sendes: Valgstyret i Melhus kommune, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus eller
via e-post til valg@melhus.kommune.no.
Telefon: 72 85 80 00