I Trøndelag er det to sentre;

  • Nok. Trondheim med kontor i Trondheim og et satelittkontor på Røros
  • Nok. Trøndelag med kontor på Levanger og et satelittkontor i Namsos.

Det trengs ingen henvisning for å få en time, det er kort ventetid og sentrene har taushetsplikt.

Mer informasjon finner du på noktrondheim.no.