Skillet går på hvor lenge det er behov for hjelpemidler: 

Kortvarig behov:

Oppstår det et behov for hjelpemidler for å lette hverdagen i en kortere periode, kan du få låne fra vårt korttidslager. Dette er hjelpemidler til forflytning, personlig stell og hygiene som blant annet toalettforhøyere, dusj-/toalettstoler, manuelle rullestoler og rullatorer. Hjelpemidlene er ikke spesielt tilpasset, men skal dekke generelle behov.

Har du et midlertidig behov for hjelpemidler, ta kontakt med Helse- og velferdskontoret: 

Korttidshjelpemidlene er lagret i følgende lokaler:

  • Vekst Melhus på Søberg (nedre Melhus) 
  • Horg helse- og omsorgssenter
  • Hølonda helse- og omsorgssenter

Et kortvarig behov er på opptil tre måneder, med mulighet for å forlenge etter avtale. 

Langvarig eller varig behov: 

NAV hjelpemiddelsentral låner ut hjelpemidler om du har en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse over to år. Søknad med dokumentasjon sendes NAV.

Søk selv: 

Helse- og velferdskontoret kan bistå med funksjonsvurdering, råd om valg, utforming av søknad med begrunnelse for hjelpemiddel og gi opplæring i bruk. Dette gjelder i hovedsak hjelpemidler for syn, hørsel, kognisjon, bevegelse og dagliglivets gjøremål. 

Du finner mer informasjon om hjelpemidler hos Kunnskapsbanken.

Vurdering av behovet for korttidshjelpemidler:

Årsaken til funksjonssvikt må alltid utredes først. Behandling, trening eller alternative måter å utføre aktiviteter på og nye arbeidsteknikker bør vurderes før hjelpemidler tas i bruk. Helsepersonell vil gjøre en faglig vurdering og vurdere behovet for hjelpemiddelet det søkes om.  

Det er Helse- og velferdskontorets oppgave å gi en faglig vurdering og og vurdere behovet for hjelpemiddelet det søkes om. Det skal være nødvendig og hensiktsmessig.

Har du vært på sykehus, korttidsopphold eller avlastning?

Skal du tilbake til hjemmet ditt etter et opphold på for eksempel sykehus, rehabilitering, avlastning eller korttidsopphold,kan du ha behov for hjelpemidler i en periode.

Dette ordnes av enten sykehuset eller den kommunale tjenesten der du har vært. 

Det praktiske rundt korttids hjelpemidler:

Henting og levering:

Hjelpemidlene henter og leverer du etter avtale hos Vekst Melhus på Søberg i deres åpningstider (man-fre kl. 8-15.30). 

Adresse er Storsandvegen 26, 7224 Melhus

Tilpasning og opplæring i bruk: 

Ansatte ved Vekst Melhus og driftslederne ved Horg- og Hølonda helse- og omsorgssenter kan være behjelpelig med å tilpasse hjelpemiddelet. De kan også gi en enkel innføring i bruken. 

Helse- og velferdskontoret vil vurdere om det trengs mer tilpasning og opplæring

Skade/behov for reparasjon:

Ved småskader eller slitasje på hjelpemiddel, ta kontakt med Vekst Melhus, Horg eller Hølonda: 

  • Vekst Melhus: 72 87 92 10
  • Horg helse- og omsorgssenter: 481 33 858
  • Hølonda helse- og omsorgssenter: 957 11 482