Melhus helsestasjon
Lundamo Helsestasjon
Oversikt over ansatte på helsestasjonene

Helsestasjonen er en del av kommunehelsetjenesten, som utøver helsefremmende og forebyggende helsearbeid og skal bidra til å fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre, barn og ungdom. 

Helsestasjonene følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra Helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling.

Helsestasjonen i Melhus kommune omfatter helsestasjon, helsestasjon for ungdom, jordmortjeneste og skolehelsetjeneste.

Illustrasjonsfoto: freedigitalphotos.net / marin