Helsestasjon- og skolehelsetjenesten jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Tilbudet som gis i svangerskap, helsestasjonen fra 0 til 5 år, i skolehelsetjenesten fra 6 til 20 år, og på helsestasjonen for ungdom er gratis.

Kontaktinformasjon
Telefon: 72 85 82 40
Vår telefontid er:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 8.00 til 11.00 og fra kl. 13.00 til 15.00.
Tirsdag 8.00 til 11.00.

E-post

Telefontid til helsesykepleiere hver dag fra kl. 11.00 til 11.30.

Besøksadresse: Melhus rådhus (inngang D, andre etasje), Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Åpningstider og kontaktinformasjon

Melhus rådhus er åpen fra kl. 08.00-15.30. I perioden 15. mai til 14. september er det åpent fra kl. 08.00-14.30.

Avdelingsleder er Margrethe S. Løvseth. Hun kan nås på telefonnummer 975 42 246 eller via e-post.

Fagleder er Jorunn Lervik. Hun kan nås på telefonnummer 416 69 375 eller via e-post.

På telefonnummer 72 85 82 40  kan du:

  • Melde deg på kurs og temakvelder
  • Få tak i den du ønsker å snakke med, eller gi beskjed til vedkommende
  • Bestille eller endre timeavtaler
  • Komme innom for vektkontroll av barnet, uten timeavtale

Vaksine

På Folkehelseinstituttet sine nettsider finner du informasjon om dine vaksiner.

Har du spørsmål om reisevaksiner, ta kontakt med din fastlege.

Helsestasjonene i Melhus

Melhus helsestasjon

Telefon: 72 85 82 40
Adresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus
Besøksadresse: Melhus rådhus, inngang D, 2. etasje

Åpningstider: Mandag til fredag kl. 8-15.30
I perioden 15. mai til 14. september er det åpent fra kl. 8-14.30

 

Lundamo helsestasjon

Telefon: 72 85 82 46
Adresse: Bruavegen 50, 7232 Lundamo
Besøksadresse: Lundamo lege- og helsesenter, 7232 Lundamo

Åpningstider: Mandag til fredag kl. 8-15.30
I perioden 15. mai til 14. september er det åpent fra kl. 8-14.30

Svangerskapsomsorg

På Melhus helsestasjon gis det tilbud om svangerskapskontroller til alle gravide. De får tilbud om et basisprogram med åtte konsultasjoner, inkludert ultralydundersøkelse på sykehuset. Ved behov gis ekstra oppfølging. Resultat av tester og konsultasjoner dokumenteres i Helsekort for gravide, et kort som gravide selv oppbevarer. 

Hos oss jobber det godt kvalifiserte jordmødre som gir dette tilbudet. De samarbeider tett med øvrige helsepersonell på helsestasjonen. Alle som jobber med svangerskapsomsorg har dokumentasjonsplikt og taushetsplikt i henhold til helselovgivningen. 

Her finner du mer informasjon om svangerskapsomsorgen

Helsestasjon for sped- og småbarn 0-5 år

På helsestasjonen jobber vi helsefremmende og forebyggende for alle barn fra 0-5 år, og deres foreldre. I Melhus kommune har vi helsestasjon både på Lundamo og på Melhus rådhus.

De som jobber på helsestasjonen er godkjent helsepersonell, og grunnbemanningen i helsestasjonen består av jordmor, helsesykepleier, fysioterapeut og lege. I Melhus kommune jobber det også kommunepsykolog og familieterapeut ved Melhus familiesenter.

Alt personell som jobber i helsestasjonen har dokumentasjonsplikt og taushetsplikt i henhold til helselovgivningen. 

Se utdypende informasjon om helsestasjons oppgaver

Skolehelsetjenesten 6-20 år

Helsetjenesten i skolen er et helsefremmende og forebyggende helsetilbud til alle skolebarn i kommunen. Tilbudet gjelder også barn og ungdom i private skoler samt videregående skole. 

De som jobber i skolehelsetjenesten er godkjent helsepersonell, og grunnbemanningen består av helsesykepleier, lege og fysioterapeut. I skolehelsetjenesten samarbeider vi tett med skolens personale, PPT og psykisk helsetjeneste. Videre er fastlegen en viktig samarbeidspartner.

Se utdypende informasjon om tilbudet i skolehelsetjenesten

Helsestasjonen for ungdom

Helsestasjonstilbudet for ungdom i Melhus kommune er et lavterskeltilbud som er åpent hver onsdag på ettermiddagstid. På helsestasjonen for ungdom jobber det helsesykepleiere og lege. 

Helsepersonell som jobber i helsestasjonen for ungdom har dokumentasjonsplikt og taushetsplikt i henhold til helselovgivningen. Tilbudet har en egen facebook-side.

Mer informasjon om tilbudet på Helsestasjon for ungdom 

Samarbeid og samtykke

Ut fra helsefaglige vurderinger kan vi på helsestasjonen ha behov for å samarbeide med barnehageansatte, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), tannhelsetjenesten, psykisk helse, NAV og fastleger.

Foreldre og foresatte informeres alltid i slike tilfeller, og det innhentes samtykke fra foreldre/foresatte når helsepersonellet mener det er behov for å samarbeide med andre etater i kommunen, fastlege eller spesialisthelsetjenesten.

Etter fødsel eller adopsjon

Når du har født eller adoptert vil helsesykepleier ta kontakt med deg for å avtale hjemmebesøk. Dette skjer en av de første dagene etter hjemkomst fra sykehuset. Helsestasjonen får beskjed fra sykehuset når mor og barn sendes hjem.

Har du nylig flyttet til Melhus kommune kan du selv ta kontakt med helsestasjonen. Når barn kommer som innflytter til kommunen får helsestasjonen oversendt journal fra den helsestasjonen som tidligere har fulgt barnet. Etter vi har mottatt barnets journal vil vi ta kontakt for å lage en avtale. 

Helsestasjonene i Melhus kommune følger nasjonale faglige retningslinjer som er utarbeidet fra Helsedirektoratet for helseundersøkelser for alle sped- og småbarn i Norge. Disse ble sist revidert og gjort gjeldende i 2016.

Helsenorge - god informasjon

Helsenorge er er en helseportal for alle innbyggere i Norge, laget av våre helsemyndigheter. Her finner du kvalitetssikret og god informasjon om en rekke tema. 

Er du gravid, kan du gå inn her og søke på spørsmål rundt graviditeten, babyen eller annen informasjon om helsa til ditt barn eller ungdom.

Les mer her: helsenorge.no

Lovgrunnlaget i helsestasjon og skolehelsetjenesten

Les mer om Helse- og omsorgstjenesteloven på Lovdata.no.

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste (lovdata.no).

Det er utarbeidet mange nasjonale faglige retningslinjer for arbeidet i helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Disse er utarbeidet for å sikre at det blir gitt forsvarlige tjenester. Dermed påvirker disse hvordan vi utarbeider og tilrettelegger tjenestetilbudet i kommunen.