Helsestasjon og skolehelsetjenesten jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Tilbudet er rettet mot gravide, barn og unge 0–20 år og deres foresatte. 

Dette er en gratis tjeneste.

Kontaktinformasjon

Telefon: 72 85 82 40
Faks: 72 85 82 48
Besøksadresse: Melhus rådhus, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus, inngang D, 2. etasje.

Les mer om helsestasjonen og skolehelsetjenesten her

Åpningstider

Ekspedisjonen er åpen fra kl. 08.00-15.30. I perioden 15. mai til 14. september er det åpent fra kl. 08.00-14.30.

Oversikt over ansatte

I ekspedisjonen kan du:

  • Melde deg på kurs og temakvelder
  • Få formidlet kontakt med den du har behov for å snakke med
  • Bestille eller endre timeavtaler
  • Komme innom for vektkontroll av barnet, uten timeavtale 

Vaksine

Her finner du informasjon om dine vaksiner.

Fra høsten 2016 får alle kvinner født 1991 og senere, tilbud om gratis HPV-vaksine.
Har du spørsmål om reisevaksiner, ta kontakt med din fastlege.

Helsestasjonene i Melhus

Melhus helsestasjon

Telefon: 72 85 82 40
Adresse: Rådhusvegen 2, 7224 Mlehus
Besøksadresse: Melhus rådhus, inngang D, 2. etasje

Åpningstider: 
Mandag til fredag kl. 8-15.30
I perioden 15. mai til 14. september er det åpent fra kl. 8-14.30

 

Lundamo helsestasjon

Telefon: 72 85 82 46
Adresse: Bruavegen 50, 7232 Lundamo
Besøksadresse: Lundamo lege- og helsesenter, 7232 Lundamo

Åpningstider: 
Mandag til torsdag kl. 8-15.30
I perioden 15. mai til 14. september er det åpent fra kl. 8-14.30

Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjon er et helsefremmende og forebyggende helsetilbud i Melhus kommune til alle barn 0-5 år, og deres foreldre. I Melhus kommune har vi helsestasjonstilbud både på Lundamo og på Melhus rådhus.

De som jobber i helsestasjonen er godkjent helsepersonell, og grunnbemanningen i helsestasjonen består av jordmor, helsesykepleier, fysioterapeut og lege. I Melhus kommune ved helsestasjonene har vi også tilsatt kommunepsykolog og familieterapeut.

Samarbeid og samtykke

Ut fra helsefaglige vurderinger kan helsepersonellet i helsestasjonen ha behov for å samarbeide med barnehageansatte, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), tannhelsetjenesten, psykisk helse, NAV og fastleger.

Foreldre og foresatte informeres alltid og det innhentes samtykke fra foreldre/foresatte når helsepersonellet mener det er behov for å samarbeide med andre etater i kommunen, fastlege eller spesialisthelsetjenesten.

Etter fødsel eller adopsjon

Når du har født eller adoptert vil helsesykepleier ta kontakt med deg for å avtale hjemmebesøk. Dette skjer en av de første dagene etter hjemkomst fra sykehuset. Helsestasjonen får beskjed fra sykehuset når mor og barn sendes hjem.

Er du ny tilflyttet til Melhus kommune kan du selv ta kontakt med helsestasjonen. Når barn kommer som innflytter til kommunen får helsestasjonen oversendt journal fra den helsestasjonen som tidligere har fulgt barnet. Etter at vi har mottatt barnets journal vil vi ta kontakt med familien for timeavtale.

Helsestasjonene i Melhus kommune følger nasjonale faglige retningslinjer som er utarbeidet fra Helsedirektoratet for helseundersøkelser for alle sped- og småbarn i Norge. Disse ble sist revidert og gjort gjeldende i 2016.

Helsenorge - god informasjon

Helsenorge er er en helseportal for alle innbyggere i Norge, laget av våre helsemyndigheter. Her finner du kvalitetssikrert og god informasjon om en rekke tema. 

Er du gravid, kan du gå inn her og søke på spørsmål rundt graviditeten, babyen eller annen informasjon om helsa til ditt barn eller ungdom.

Les mer her: helsenorge.no

 

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com/sathyatripodi