Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til alle mellom 13 og 21 år.

Her kan du få svar på spørsmål vedrørende fysisk, psykisk og seksuell helse.

Kontaktinformasjon

Ansatte ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Telefon: 72 85 82 40 eller 91 55 41 56
Besøksadresse:  Melhus rådhus (inngang D, 2. etg), Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Åpningstider

Onsdager kl.16.30-18.30
OBS: Sommertid i perioden 15. mai - 15. september: kl. 15.30 - 17.30

Det er alltid lege og helsesøster til stede. I tillegg kan du møte representanter fra psykisk helsetjeneste, barnevernstjenesten og  rus- og tiltakstjenesten.

Aktuelle tema

  • Prevensjon
  • Psykiske vansker
  • Seksualitet
  • Seksuell orientering
  • Trøbbel hjemme, med kjæreste, venn, skole eller jobb
  • Seksuelt overførbare infeksjoner
  • Graviditet

Vi har taushetsplikt!

Helsesøster eller lege kan skrive ut resept på den type prevensjon du trenger. Vi setter også inn P-stav. Er du mellom 16 og 20 år, dekker staten hele eller deler av kostnadene for de fleste prevensjonsmidler.

Dersom du føler deg syk og trenger oppfølging, kan det være lurt å gå til fastlegen fremfor å oppsøke helsestasjon for ungdom.

 

Følg oss på Facebook!
Facebook_150x160.jpg

 

Illustrasjonsfoto: Freepik.com