Kontaktinformasjon:

Ansatte ved helsestasjonen- og skolehelsetjenesten
Telefon: 72 85 82 40 eller 91 55 41 56
Besøksadresse:  Melhus rådhus (inngang D, 2. etg), Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Åpningstider:

Onsdager kl.16.30-18.30
OBS: Sommertid i perioden 15. mai - 15. september: kl. 15.30 - 17.30

Det er alltid lege og helsesøster til stede. I tillegg kan du møte representanter fra psykisk helsetjeneste, barnevernstjenesten og  rus- og tiltakstjenesten.

Aktuelle tema:

  • Prevensjon
  • Psykiske vansker
  • Seksualitet
  • Seksuell orientering
  • Trøbbel hjemme, med kjæreste, venn, skole eller jobb
  • Seksuelt overførbare infeksjoner
  • Graviditet

Vi har taushetsplikt!

Helsesøster eller lege kan skrive ut resept på den type prevensjon du trenger. Vi setter også inn P-stav. Er du mellom 16 og 20 år, dekker staten hele eller deler av kostnadene for de fleste prevensjonsmidler.

Dersom du føler deg syk og trenger oppfølging, kan det være lurt å gå til fastlegen fremfor å oppsøke helsestasjon for ungdom.

Følg oss på Facebook
Facebook_150x160.jpg

Aktuelle lenker:
http://www.amathea.no/
http://www.ung.no/
http://sexogsamfunn.no/