Det er mulig å få ulike helse- og omsorgstjenester i hjemmet

Slik kan du søke om tjenesten:

Du kan søke muntlig eller skriftlig hos helse- og velferdskontoret. Lege og sykehus kan også sende henvendelse på vegne av deg.

Kontakt

Helse- og velferdskontoret
Telefon: 72 85 80 85
E-post: koordinerendeenhet@melhus.kommune.no