Det er mulig å få ulike helse- og omsorgstjenester i hjemmet

Slik kan du søke om tjenesten:

Du kan søke muntlig eller skriftlig hos forvaltningskontoret. Lege og sykehus kan også sende henvendelse på vegne av deg.

Kontakt

Forvaltningskontoret for helse og omsorg
Telefon: 72 85 80 85
E-post: forvaltningskontoret@melhus.kommune.no