Det er Bufdir som på oppdrag av BLD har sjekket om barnevernet i alle landets kommuner fyller lovpålagte krav. Kommunene får enten rødt, gult eller grønt lys, avhengig av antall avvik.

Målingen skjer på tre ulike områder:

  • Andelen tilsyn i fosterhjem som ikke er oppfylt.
  • Andelen fristbrudd i undersøkelsessaker.
  • Andel oppfølging og kontroll i fosterhjem som ikke er oppfylt.

Barnevernet i Melhus og Skaun havner altså i grønn kategori, som betyr få eller ingen avvik.

Du kan lese mer om målingen på Bufdir sine hjemmesider.