Med hjemmel i plan- og bygningslovens §17-4 3. ledd kunngjøres herved at det er inngått utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Losjevegen Park AS angående utbyggingen av Losjevegen gnr. 92 bnr. 16/18 og 55. Planident 2020001.

Avtalen kan leses her.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med kommunen på e-post: postmottak@melhus.kommune.no. Oppgi gjerne saksnummer 2023/286.