Det er inngått en utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Heimdal Sag Prosjekter AS om utbyggingen av Gjømstunet, Områdeplan Melhus sentrum. jf. pbl. § 17-4 tredje ledd. Saken har Plan-ID 2016001. 

Avtalen kan leses her (PDF)

Har du spørsmål til avtalen kan du sende e-post til oss.