For to år siden etablerte de et såkalt sanserom, som er et stille og behagelig rom å være i der elever kan trekke seg litt unna.

En god del elever har kognitive, emosjonelle og sensoriske vansker. Det kan være barn med ADHD, autismespekterdiagnoser og/eller Tourettes syndrom, men også andre som har tilsvarende utfordringer. Totalt sett er det en forholdsvis stor gruppe elever som kan ha god nytte av et slikt rom.

Lærer Vivian Losen på Flå skole og barnehage var initiativtaker til å få laget sanserommet. Her er hennes erfaringer med hvordan de bruker rommet og hvilke gevinster de har fått.

Aller først, hva er et sanserom?

– Et sanserom er et rom der elevene kan trekke seg tilbake, finne ro og slappe av, et rom der det er få andre inntrykk enn dem de skaper sjøl. Det er et rom der barna kan komme i kontakt med seg sjøl, der det er plass for tanker og samtaler med en voksen eller mellom to elever. Her kan man komme seg bort fra der man er til vanlig.

Hvordan ser sanserommet ut?

– Rommet er om lag ti kvadratmeter, og er innredet med en liten sofa med mange puter. Lyset er dunkelt og varmt, og det fins lamper der du kan styre fargen. Du kan også slå på en akvarieliknende installasjon med blekkspruter som beveger seg, som er fascinerende å se på. I taket henger et kappelaken, som reduserer lyd og størrelsen på rommet. Det fins også et apparat som kan lage lyd, eksempelvis fuglekvitter, bølgeskvulp eller meditasjonsmusikk.

Hva fins av utstyr?

– Vi har en del sensorisk materiell, eksempelvis manetakvarium, matter og baller med ulike taktile mønstre, sanserør, vektdyne og vektvest. Dette kan elevene benytte når de er der, men de kan ikke holde på med alt samtidig. De må velge seg en ting som de vil prøve ut. Neste gang kan de ta noe annet.

Hvem bruker rommet?

– Alle kan bruke det, men fortrinnsvis de som har mest behov. Rommet er spesielt bra for de elevene som sliter mest med å regulere følelsene sine, de som er utrygge, de som sliter med skolevegring eller de som bare trenger en mjuk start på dagen eller en pause underveis.

Hva gjør barna når de er der?

– Det kan variere. Noen ganger kan det være å slappe av, andre ganger å lese eller spille et spill. To barn kan samarbeide i rolige omgivelser, det er ikke alle som er så gode til å samarbeide ellers. Øktene på rommet varer inntil tjue minutter.

Hvilke erfaringer har dere med rommet så langt?

– Det er flere positive gevinster. Vi får en helt annen kontakt med barna på sanserommet. Vi kan bruke det proaktivt før situasjoner eskalerer, og dermed forhindre utagerende atferd. Barna roer seg ned på en annen måte. Her lærer de å kjenne seg sjøl.

Fikk dere hjelp av noen til å lage rommet?

– Vi fikk faglige råd og mange gode tips fra sansesenteret til innredning, farger og bestilling av utstyr, sier Losen.

Hvilke råd har du til andre skoler?

– Bruken av rommet handler en del om ressurser. Det må alltid være med en voksen, og det er ikke alltid situasjonen tillater at en voksen kan bli med. Det er mange unger som har behov og vi ser at det funker. Det krever litt, men jeg vil anbefale andre skoler å lage et slikt rom. Rommet kan lages med enkle midler.