Paul Sverre Røe fra Proneo AS ønsket velkommen. Ordfører Gunnar Krogstad innledet kurset, og la vekt på at kommunen setter pris på alle gode initiativ for å skape ny virksomhet og nye arbeidsplasser. Han orienterte også om kommunens næringspolitisk mål, og hva kommunen kan bidra med for å hjelpe nyetablerere.

Kjersti Flatås fra nyoppstartede Moulangerie K AS er blant de som har fått støtte fra blant annet Melhus kommune. Hun var invitert til første kurskveld for å fortelle hvordan hun har jobbet med å realisere sin idé om et croissantbakeri i kombinasjon med arrangementslokale på Mo Gård.

Her kan du lese mer om etablererkurs i Melhus.

Kurset går over fire kvelder. Deltakerne representerer et mangfold av forretningsidéer. Felles for dem alle er at de ønsker hjelp til å komme i gang, eller til å forbedre nyetablert virksomhet. Kurset omhandler markedsavklaring, markedsstrategi og bærekraft, økonomi og tilslutt forretningsmodellering.