Vi skal sette opp vegbelysning over Gimse bru. Derfor må vi stenge brua for biltrafikk for å ivareta sikkerheten for gående, syklister og de som skal montere belysningen.

I utgangspunktet er det disse tre dagene vi må holde stengt, men vi tar forbehold om at brua også kan bli stengt også uka etter, på mandag 15. og tirsdag 16. oktober. I så fall vil vi gi nærmere beskjed.

Omkjøring er via Melhusbrua på fylkesvei 708 Hølondvegen.