Fysioterapi

Melhus Fysioterapiklinikk AS
Melhusvegen 505, 7224 Melhus
Telefon 72 87 13 10          
E-post

www.melhusfysioterapi.no


Lymfeødembehandling

Spesialfysioterapeut Gunn Tove Stai Eidsmo, telefon 958 70 514. 
Du finner henne på Buen helse- og omsorgssenter.