Fysioterapi

Melhus Fysioterapiklinikk AS

Melhusvegen 505, 7224 Melhus

Telefon 72 87 13 10          

E-post post@melhusfysioterapi.no

Hjemmeside www.melhusfysioterapi.no

Lymfeødembehandling

Spesialfysioterapeut Gunn Tove Stai Eidsmo, tlf 72 85 85 39 / 416 78 066.

Lokalisert på Buen Helse- og Omsorgssenter.