Personlige skattytere

Dette omfatter selvstendig næringsdrivende og lønnsmottagere som ikke er undergitt forskuddstrekk. 

Forskuddsskatt (Skattebetalingsloven § 10-20 nr. 1)
Forfaller til betaling i fire like store terminer gjennom inntektsåret:
1. termin 15. mars
2. termin 15. mai
3. termin 15. september
4. termin 15. november 

Tilleggsforskudd (Skattebetalingsloven § 4-7 b)
Kan innbetales innen 31. Mai for forskuddspliktige det året ligningen foretas

Restskatt (Skattebetalingsloven § 10-21 nr. 1)

Restskatt på under kr 1 000: 
Forfaller til betaling 3 uker etter at utlegg av skattelisten er kunngjort, men tidligst 20. august i ligningsåret. 

Restskatt på kr 1 000 eller mer: 
Forfaller til betaling i to like store terminer.
1. termin 3 uker etter utlegg, men tidligst 20. august. 
2. termin 5 uker senere.
For de som er med på høstutlegg forfaller 1.termin 3 uker etter utleggsdato og 2.termin 5 uker seinere. 

Selskaper

Dette omfatter aksjeselskaper og andre som er fritatt for innbetaling av forskuddsskatt og for å bli undergitt forskuddstrekk
Forskuddsskatt upersonlige skattytere (Skattebetalingsloven § 10-20 nr 3)
To terminer i året etter ligningsåret:
1. termin 15. februar
2. termin 15. april

Tilleggsforskudd (Skattebetalingsloven § 4-7 a): 
31. mai året etter ligningsåret.

Restskatt (Skattebetalingsloven § 10-21 nr. 3 )
Restskatt for uperosnlige skattytere forfaller til betaling 3 uker etter utleggsdato

Arbeidsgivere

Dette omfatter frister og forfall som har sammenheng med at du har ansatte. 
De samme frister og forfall gjelder for oppgaver (Blankett RF 1037) og innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. (Skattebetalingsloven § 5-11og folketrygdloven § 24-3 første ledd ).

Termin

Oppgjørsperiode

Oppgavefrist og betalingsfrist

1

januar og februar

15. mars

2

mars og april

15. mai

3

mai og juni

15. juli

4

juli og august

15. september

5

september og oktober 

15. november

6

november og desember

15. januar

Påleggstrekk (Skattebetalingsloven § 14-5 nr. 2) 
Samme forfall som for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, men samtidig med trekkbeløpet skal arbeidsgiveren sende oppgave på fastsatt blankett til vedkommende skatteoppkrever.

 

De viktigste datoene

skatt.no finner du gjeldene datoer for skattemelding og utbetaling, eventuelt tilbakebetaling av skatt.