Du kan laste ned Friluftsplan 2019 her.

Komite for teknikk og miljø vedtok på møte den 25.04.2019 å legge Friluftsplan for Melhus kommune ut på høring.

Høringsuttalelser kan sendes postmottak@melhus.kommune.no

eller per brev til: 

Melhus kommune, Arealforvaltning,
Rådhusvegen 2,
7224 Melhus