Museet er privat og omfatter samlinger av gamle fotografier fra Hølonda, Melhus, Horg og Flå, samt en betydelig kamerasamling. Denne viser utviklingen av fotografiet fra glassplatenegativene på 1800-tallet til den digitale æra startet for fullt på slutten av 1990-tallet. Mange av fotografiene er store forstørrelser av over 100 år gamle bilder. Samlingen dekker et museumsareal på nærmere 70 kvadratmeter med over 70 meter med utstillingvegger. 

Museet er åpent etter avtale. 
Telefon: 72 85 05 64 eller 924 93 662