Her finner du brosjyren som forteller litt om hva forvaltningskontoret er, og hva vi kan bidra med.

Her finner du Vurderingsmomenter for tildeling av helse- og omsorgstjenester.
På Lovdata finner du i tillegg Forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon.

Kontakt oss:

Forvaltningskontoret for helse og omsorg
Tlf: 72 85 80 85
E-post: forvaltningskontoret@melhus.kommune.no

Besøksadresse: Melhus rådhus, 3. etg.

Postadresse: Rådhusvegen 2, 7224 Melhus

Åpningstider:

Åpent mandag-fredag kl. 10.00-15.00. (Lunsj kl. 11.30-12.00)
 

Hva er et forvaltningskontor?

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose.
Forvaltningskontorer skal informere og veilede i tilknytning til alle disse tjenestene.

Hvorfor skal vi ha et forvaltningskontor i Melhus?

Ved å samle all forvaltning/tjenestetildeling i ett kontor, er målet økt kvalitet på saksbehandlingen.
Kontoret skal sikre lik tildelingspraksis og lik tilgang til helse og omsorgstjenester for alle.

Hvem kan henvende seg til kontoret?

Alle innbyggere i alle aldersgrupper som har spørsmål eller skal søke om helse- og omsorgstjenester i Melhus kommune.

Hvilke tjenester kan man etterspørre?

Forvaltningskontoret skal bidra med generell informasjon og veiledning, vurdere hvilken hjelp den enkelte kan få, og ta beslutninger om hvilke tjenester som skal innvilges.

Henvendelser knyttet til følgende tjenester kan rettes til kontoret:

 • Korttidsplass
 • Langtidsplass
 • Hjemmesykepleie
 • Matombringing
 • Trygghetsopphold
 • Praktisk bistand
 • Omsorgslønn
 • Avlastning eldre i institusjon
 • Trygghetsalarm
 • Dagsenter
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Parkeringsbevis
 • Støttekontakt (fra 1. januar 2018)
 • TT-kort (Tilrettelagt transport) (fra september 2017)
 • Ledsagerbevis (fra september 2017)
 • Hverdagsrehabilitering (fra september 2017)
 • Avlastning barn/unge (fra desember 2017)